Hjem

Handelsgartner Mathias Kristensen og Hustru Oline Kristensens familielegat

 

Mathias Kristensen

Velkommen til familielegatets hjemmeside:

 

Legatet kan tildeles personer der i lige linje stammer fra Handelsgartner Mathias Kristensen og hustru Oline Kristensen.

Legatet har nu været udbetalt i over 50 portioner

 

Ved testamente af 2. November 1935 har Frøken Petra Johanne Kristensen bestemt, at der af hendes efterladte Formue skal oprettes et Legat, stort 11.000,- Kr.

Den 7. November 1938 afgik Frøken Petra Johanne Kristensen ved Døden, og hendes Bo tages under Behandling af hendes Broder Handelsgartner Oluf Kristensen og Overretssagfører Hans Lauritsen som Executor Testamenti.

 

Legatet er stadig aktivt, men på grund af de lave renteniveau er de enkelte legatportioner skrumpet voldsomt ind.

 

 

På denne portal kan du finde lidt materiale vedrørende legatets fundats, de personer der oprindeligt stod for legatet samt en link til den fungerende legatbestyrelse.

 

Legatet modtager gerne donationerder kunne være med til at forøge legatets formue og dermed de enkelte portioner